Rekisteriseloste

1. RekisterinpitäjäDNA Oy Läkkisepäntie 21 00620 Helsinki PL 10 01044 DNA
2. YhteyshenkilöMari Lindholm Puh. 044 3147 217 mari.lindholm@dna.fi
3. Rekisterin nimiDNA:n DNA Vaikuttaja (asiakaspaneeli) hakijarekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitusHenkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa DNA Vaikuttaja -jäseniä valittaessa. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden, yhteistyökumppaneiden viestintään, markkinatutkimuksiin, markkinointiin ja markki- nointikilpailuihin.

DNA Vaikuttaja -jäseneksi hakevalla tai myöhemmin jäsenellä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja hakijarekisteriin on talletettu, tehdä niihin muutoksia tai poistaa ne. Tarkastus- tai poistopyynnön jäsen tekee itse yhteisösivulla. DNA:lla on oikeus poistaa hakijatiedot rekisteristä, jos hakija on valittu jäseneksi, mutta hän ei täytä määriteltyjä jäsenehtoja, esim. kyselyhin/keskusteluihin osallistumisen osalta.
5. Rekisterin tietosisältöDNA Vaikuttaja -jäseneksi hakevilta käsitellään seuraavia tietoja:
  • Yhteystiedot
  • Demografiatiedot (ikä, koulutus jne.)
  • Omakohtaiseen tietoliikennepalveluiden käyttöön liittyviä tietoja
  • Vapaa-ajan harrastustiedot
  • Asenteita ja kulutuskäyttäytymistä kuvaavia tietoja
6. Säännönmukaiset tietolähteetKaikki tiedot kerätään DNA Vaikuttaja -jäseneksi hakevalta tai myöhemmin jäseneltä itseltään. Jäsen itse hallinnoi omia yhteystietojaan yhteisösivun kautta.
7. Tietojen luovutusRekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja sähköisen viestinnän tietosuojalain nojalla toiselle yritykselle, joka toimii DNA:n toimeksiannosta viestintää tai suoramarkkinointia varten. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisen alihankkijan palvelimella, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterin suojausHenkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka sijaitsevat suojatulla palvelimella. Tietokannat ovat salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Rekisterin käyttämiseksi vaadittavat salasanat myönnetään vain erikseen nimetyille henkilöille. DNA:n tiloissa liikkuminen edellyttää kulunvalvontakorttia ja henkilökortin esillä pitämistä.